Zannediyorum herkes katılıyordur ki; sağlık her şeyden önce gelir. Tıpta etik,  her ne  olursa olsun, hiç kimseyi dışlamaz.  Doktorluğu kutsal kılan birçok sebepten biri de, mesleğini yaparken  insanın duygusal yönlerini  köreltmesi gerektiğidir. Hem duygusal hem de açgözlü yaratıklar olarak, etiği koruyabilmek zordur. Bugün dünyada birçok ülke sağlık sistemiyle ilgili sorun yaşıyor. Sigorta primleriydi, doktorların döner sermaye gelirleriydi  derken ortalık karışıyor tabi. Ancak, olay baştan bozulmuş  zaten; Malumunuz, bütün doktorlar  Hipokrat yemini ederler, ama sorun şu ki; Hipokrat dahi bu yemine tam olarak uyamamış!

Kos ' taki hastane harabeleri

Kos ‘ taki hastane harabeleri

 Tıbbın babası sayılan Hipokrat, MÖ. 460 yılında İstanköy‘de ebe bir anne ve doktor bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Hipokrat , yıllarca  ülkenin çeşitli yerlerinde hizmet vermiş, birçok tıbbî buluşa imza atmış,  yeni hastalıkları literatüre aktarmış,  tıbbı büyücülerden kurtarmış, bilimsel yaklaşımı ortaya çıkartmış ve tıpta etiği belirlemiş yüce bir insandır. Hipokrat yemininde; ‘’Tıp fakültesinden aldığım bu diplomanın  bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma, hayatımı insanlık hizmetlerine adayacağıma, insan hayatına mutlak suretle saygı göstereceğime, din, milliyet, cinsiyet, ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime, mesleğimi dürüstlük ve onurla yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim’’ denir. Ne var ki, Hipokrat dahi bu yemine uyamamıştır. Pers–Yunan savaşında  Atinalılara yardım edip, Persliler için çalışmayı reddetmiştir . Kendi kaleme aldığı metinde; “Hekim Hipokrates‘ten Hellespontus Valisi Hystane‘ye selam… Kraldan geldiğini söyleyerek  gönderdiğin mektuba  cevabımı çabucak krala ilet. Ona yaz ki: Bizim erzakımız, giysimiz, barınağımız ve yaşamaya yetecek her şeyimiz var. Perslerin zenginliği bana onları hastalıklardan kurtarma zevkini  tatmama izin vermiyor. Çünkü onlar Yunanlıların düşmanıdır, elveda.’’ demektedir.

Kos 'taki antik hastanenin girişindeki tabela

Kos ‘taki antik hastanenin girişindeki tabela

 Hipokrat yemininde yasaklanmış olmasına   rağmen, yeminin yazarı dahi din ve ırk ayrımı yapmış, sağlığın önemini geri plana atmıştır. Kendi kurallarına karşı gelmiş olması ironiktir  tabi ama  bazen düşünüyorum  kaç tane doktor o kadar melaike ki , hiç aklından kötü bir şey geçmeden sadece görevine odaklansın?

 Doktorluk birçok açıdan kutsaldır; en başta insan hayatıyla uğraşıyorsunuz. Hoş olmayan görüntülere katlanmak ve metanetinizi korumak zorunda kalıyorsunuz . Ancak, ne yazık ki günümüzde de birçok doktor en azından para hırsıyla bu kutsallığı bozuyor. Yine de dünyada birçok  alanda olduğu gibi, ehl-i  keyfiyetle etik arasında etiği seçebilen saygın ve takdire şâyan doktorlar var, zira Hipokrat bile yemine uyamamışken…

[box_dark]KAYNAKÇA[/box_dark]

http://www.dermanbey.com/bilgi/hipokrat

http://www.turkpediatri.org.tr/newsletter/201303/b3.htm

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hipokrat_Yemini

 

 

Leave a Reply