Liderler ve Topuklu Ayakkabılar

Why do women wear high heels?  Because men did.

Günümüzde, kadınların güzellik ve zariflik için giymiş oldukları topuklu ayakkabılar, eskiden çok farklı bir amaçla kullanılmaktaydı. 17.yy’da topuklu ayakkabıların, aristokrat erkeklerde çok önemli bir yeri vardı.

louisxivoffrancewikipedia

17. Yüzyıl ve Onun Çok Saygıdeğer Aristokratları

Aristokratları her zaman ayrıcalıklı kılan birçok öge vardır. Fakat bu ayrıcalıklardan bir tanesi pek bilinmez ki, bu da onların topuklu ayakkabıya olan düşkünlükleridir. Aristokrat erkekler, 1600’lü yıllarda, topuklu ayakkabı giyerlerdi, topuklu ayakkabı giymek önemli bir statü göstergesiydi. Topuklu ayakkabıları giyme nedenleri ise şöyleydi: Bu ayakkabılar, ancak işi olmayan insanların giyebileceği, fazla harekete imkân vermeyen ve çalışmak zorunda olmayan insanların (sadece ağır şartlarda fiziksel güç gerektiren işler o zamanlarda çalışmak olarak algılanıyordu) kullanabileceği tipten bir ayakkabıydı. O yüzyılda ise fiziksel güç gerektiren bir işte çalışmayan tek sosyal sınıf aristokratlarınki idi. Aynı zamanda topuklardan ötürü bacak kasları kasılıyor, kasılan kaslarla bacaklar daha atletik bir görünüme sahip oluyordu. Aynı zamanda, topuklularla boy uzuyor, dolayısıyla erkekler daha heybetli görünüyorlardı.

Screenshot_5

Kadınların Özgürleşme Hareketi

Aynı yüzyılda kadınlar da topuklu ayakkabı giymeye başlamış ve bu hareketlerine sebep olarak, ataerkil gücü kırmayı amaçladıklarını söylemişlerdir. O andan itibaren, topuklu ayakkabılara bakıldığında, erkeklerin topuklarının daha kalın, kadınlarınkinin ise daha ince olduğu görülür. O sıralarda kadınlar, saçlarını erkekler gibi kısaltıp, onlar gibi topuklu ayakkabı giyerek, hem feminist hareketin bir parçası olmuşlar, hem de yüzyıllar sonra kullanım amacı oldukça değişen bir eşyanın kullanımının temellerini atmışlardır.

Kaynakça

http://thesocietypages.org/socimages/2013/02/05/from-manly-to-sexy-the-history-of-the-high-heel/

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-21151350

 

Leave a Reply