Tag Archives: yahudiler

İskender’den Önce Dünya-XI: Yakup’un Evlatları-II

Serinin önceki yazısı için: -İskender’den Önce Dünya-X: Yakub’un Evlatları-I Kitab-ı Mukaddes’e göre Musa’nın doğduğu yıl firavun rüyasında İsrailoğulları arasından çıkacak bir çocuğun saltanatına son vereceğini gördü. Tedbir olarak o yıllarda İsrailoğullarından doğan tüm erkek çocukları öldürttü. Musa’nın annesi, çocuğunu kurtarmak için Musa doğunca onu bir sepete koyarak Nil nehrine bırakmış, bebek Musa sarayın yanına kadar
Devamı

Göçün Getirdikleri: Osmanlı’da Matbaacılık

Matbaa, tarihi ve kültürü nesilden nesile aktarmamıza imkân sağlamıştır. “Söz uçar yazı kalır.” diye boşuna denmemiş. Tarih boyunca örnekler bize gösterir ki matbaanın kullanılmasıyla toplum yapısında gözle görülür değişiklikler olmuştur. Osmanlı’da matbaa kullanımı ise 15. yüzyılda İspanya’dan sürülen Yahudilerin ülkeye gelmesinin ardından başlamıştır. Yahudilerin zorlu göç serüveni büyük bir insanlık dramıdır. M.Ö. 586’daki Babil ve
Devamı

İkinci Dünya Savaşı Avrupa’sında Türkiye ve Yahudiler

4 Nisan ve 4 Mayıs yıldönümleriyle beraber üzerinde daha sık durulmaya başlanan Türkiye’deki etnik ve dini azınlıkların geçmişten günümüze kadarki süreçteki durumu tartışmaya oldukça açık bir konu olarak önümüzde duruyor. Bu tartışmaya girmeden, bu konuyla paralel olduğunu düşündüğüm bir konuda yazmak istiyorum. İkinci Dünya Savaşı sırasında, Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki Yahudi Türklerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından
Devamı

A Be Gülüm! Bi’ Bana mı Vefasızlığın?

ngilizce’de “Gypsy” kelimesinden ziyade Roma olarak adlandırılan, bizimse roman, çingene dediğimiz, siyah saçlı koyu tenli, insanlar… Çiçek satan, kapı gıcırtısına oynayan, içlerinden en kıdemlisi Notre Dame’ın Kamburundaki Esmeralda olan insanlar. Her ülkede alt tabakaya mensup, yarı göçebe yaşantılarıyla yüzyıllarca nesillerini devam ettirmiş insanlar… Nazi Almanya’sında Onlar Neler Yaşadılar Biliyor muyuz? Hitler, “mükemmel Alman ırkı” yaratma
Devamı

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu