Tag Archives: Yahudi

Karadeniz’de Bir Mezar: Struma

İnsanlık; kendi tarihi boyunca savaşlara, ülkelerin yok olmasına, onca acıların içinden yeni ülkeler doğmasına ve katliamlara birçok kez şahit olmuştur. Katliamların, bazıları ülke liderlerinin ağzından çıkan birkaç kelimeye bağlı olarak özre ve saygı duruşuna tabi tutulmuş, bazıları ise adeta bir keçi inadını temsil edercesine tozlu raflarda çoktan yerini bulmuştur. Suçlusu olduğu katliamın adını ağzına alan
Devamı

Tarih Boyunca Kürtler ve Din

Li gora gawire Kurd misiman. (“Gavurla karşılaştırıldığında Kürt Müslümandır.”) Aslı belli olmayan ve on yıllardır kullanılan bu yaygın deyiş, Kürtleri, “dinsiz” ve “İslam-dışı” olarak niteleyen ve kendilerini daha Müslüman ve dolayısıyla daha üstün olarak gören bir zihniyetin ürünüdür. Gerçekten, Kürtler için İslamiyet en yaygın dini inanış olmasına karşın, Kürtler arasında İslam’a oldukça uzak dinlere ve
Devamı

Osmanlı – Yahudi Bir İşçi Hareketi: Sosyalist Selânik İşçi Federasyonu

Türkiye’de sol hareketin doğuşu, sıklıkla milli mücadele ve SSCB yanlısı Türkiye Komünist Partisi’nin (1920) ortaya çıkışı ile anılmaktadır. Bu durumun, büyük ölçüde Geç Osmanlı Dönemi’nde Balkanlar ve Anadolu’daki muhalif hareketlere dair bilgilerin yeterince ortaya çıkmamış olmasıyla ilintili olduğu söylenebilir. 1870-1923 yılları arasında Osmanlı’da faaliyet gösteren politik hareketler üzerine gerçekleştirilen yeni incelemeler, sol hareketin bizzat Osmanlı
Devamı

“Gerçek İslam Bu Değil”

Hayır; bu Türk futbolunda “Sergen ile Tümer yan yana oynar mı?” kıvamındaki tartışmaya dâhil olmayacağım. Hepimizin, başta kendine Müslüman diyen insanlar olmak üzere canını sıkan, içi boş bir muhabbettir çünkü. Fakat inatla bu tartışmaya dâhil olan ve bu tartışmada herhangi bir sonuca varabileceğini zanneden Müslüman arkadaşlarımız da var. İslam adına daha mühim meseleleri konuşmak gerekirken,
Devamı