Göçler ülkelerin ekonomilerini etkileyen önemli faktörlerden biri. İnsanlar daha iyi yaşam sürdürebilmek, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerden daha iyi bir şekilde yararlanmak için doğdukları ülkelerden başka ülkelere göç ederler. Her bilim göç olgusunu farklı değerlendirir. Beşeri coğrafya, göçü mekânsal yer değiştirme olarak tanımlarken, ekonomi daha çok göçün piyasalara olan etkisi, ulus ötesi para transfer analizleri
Devamı