Peygamber-ozan sıfatını üstlenen Blake, 18. yüzyıl İngilteresine karşı marjinal ve kritik denebilecek bir diskur sergiler. Bilinmezcilik ile olan bağlantıları yazdığı şiirleri bir şekilde içeriden denetlemesini sağlar ve çeşitli fenomenolojik kavramları içerir. Bu sebeple, Blake’in insanı, insanın doğasını ve insan kavramını sorguladığı söylenebilir. Şiirleri mistik ögeler de barındığından şair, bizim alışık olduğumuz edebiyat ve şiir kavramını sorgulatır
Devamı