Turizm pek çok ülke için gelişimine en çok önem verilen sektörlerden biri. Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi’nin (World Travel & Tourism Council) 2013 verilerine göre turizm ve seyahatin küresel ekonomiye katkısı Gayri Safi Milli Hasıla’da %9,5’lik pay alacak biçimde ve çok ivmeli bir şekilde büyümüştü. Dünyada turizmin genel olarak gelişmesiyle birlikte kaçınılmaz olarak turizm
Devamı