Tag Archives: uluslararası ticaret

Küreselleşme Üzerine: Outsourcing ve Offshoring ile Çok Kültürlü Üretim

Geçmiş yüzyıldan, hatta bir yüzyılın sadece onda veya beşte biri kadar öncesinden bu yana dünya ülkelerinin ticari bakımdan ne kadar iç içe bir hale geldiği aşikâr. Geçtiğini fark dahi etmediğimiz kadar kısa bir süre içerisinde insan aklının kavramakta bile zorluk yaşayacağı kadar astronomik miktarda ürün ve hizmet üretiminin durmaksızın devam ettiği günümüz dünyasının bu denli
Devamı

Bölgesel Ekonomik Kenetlenmeye Bir Örnek Daha: Trans-Pasifik Ortaklığı

Bulundukları bölgede politik güç elde etmiş ve diğer ülkelere kıyasla ekonomisi gelişmiş olan ülkeler, çevrelerindeki ülkeler ile ekonomik ilişkilerini güçlendirmek ve o ülkeleri bir nevi bölgede gerçekleşen ekonomik faaliyetlerin çerçevesinde tutmak için çeşitli bölgesel gruplaşmalar oluşturmaya çalışmıştır. Özellikle Rusya, Sovyetler Birliği ile bağını koparmış  olan ülkeler üzerindeki etki alanını genişletmek ve ürünlerinin uzanabileceği yeni marketler
Devamı

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu