Hilmi Yavuz Hoca’mızın Timaş Yayınevi’nden Mayıs 2009’da çıkan 216 sayfalık kitabı, Türkiye’nin Zihin Traihi, Osmanlı kimliği ve kültüründen yola çıkarak Türkiye’nin zihin tarihini; dönemin aydın ve entelektüellerini, edebiyatı, saray ve kent kültürünü, Batılılaşma ve Oryantalizmle etkileşimi başlıkları çerçevesinde irdeliyor. Birçok konu ele aldığından “Türk Kültürü Üzerine Kuşatıcı Bir Söylev” alt başlığı ile tanıtılan kitap, üç
Devamı