Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. ABD hala Dünya’daki en güçlü devlet ve uluslararası sistemde en etkili ülke sayılıyor ancak Çin, Hindistan ve Rusya gibi devletler aradaki farkı kapatmak konusunda kararlı.Bipolar Dünya düzeninden, Unipolar yani birden fazla devletin uluslararası arenada etkli olduğu bir düzene doğru yol alıyoruz yeniden.Bu dönem pek kolay olmayacak elbet, Dünya’nın hemen
Devamı