Girişimci; mal ve hizmet üretebilmek için üretim faktörlerini bir araya getiren, kendi varlığını, vaktini, gayretini ve cesaretini kullanıp risk üstlenerek işe girişebilen kişidir. Bir ülkenin ekonomik olarak kalkınması için emek, sermaye, toprak ve girişimci gibi üretim için gerekli faktörlere yeteri kadar sahip olması gerekir. Bu üretim faktörlerinin her birisi önemlidir ama girişimci daha önemlidir. Çünkü
Devamı