Müze, kazılarda bulunan veya yakın tarihe ait olup da sanat veya bilimle ilişkilendirilebilecek nesnelerin bir araya getirilerek sergilendiği ve bu vesileyle tanıtıldığı, saklandığı ve korunduğu yerdir. Kamuya açık ve kar gütmeyen kuruluşlardır. “Müze” kavramı, kulağa yeni bir kavrammış gibi gelse de, kökeni çok eskiye dayanır. En eski Türk müzesi, 13. yüzyılda, Selçuklu Dönemi’nde yapılmıştır. Konya’da
Devamı