Jack London’ın 1908 yılında yayınlanan”Demir Ökçe” adlı eseri, romanın arka kapağında da dendiği üzere “distopya edebiyatının ilk örneği olarak kabul edilir.” Satırlarında 1912-1932 yılları arasında Amerika’da emek ve sermayenin kanlı mücadelesini barındıran roman, bir asırdan daha uzun bir zaman zarfında insanlığın gerçekten tanık olacağı sosyal devinimleri içermesi sebebiyle London’ın ileri görüşlülüğünün açık bir kanıtı niteliğindedir. Romanda Avis Everhard‘ın yaklaşık yedi
Devamı