Hepimizin bildiği gibi, 7 Haziran seçimleri partileri koalisyon görüşmelerine zorlamıştı. ‘90 jenerasyonu aklıselim bir yaşta yeni bir siyasi terime bizatihi tanıklık etti; “Koalisyon!”. Parlamentoda hiçbir parti basit çoğunluğu (276 milletvekili) elde edemediğinden hükümetin kurulabilmesi için birden fazla partinin bir araya gelip koalisyon ortağı olması gerekiyordu. Tıpkı 70lerdeki Milliyetçi Cephe, 90lardaki Refah-Yol Hükümetleri gibi. Fakat
Devamı