Tag Archives: Süsleme

Bir Resmi Tuşlamak: Daktilo Sanatı

Daktilo, bir klavye aracılığıyla harekete geçirilen harfleri mürekkepli bir sistem yardımıyla kağıda basarak yazı yazan bir makine. Bugünler de ise yazı yazmaya duyulan melankolik bir özlem. Teknoloji yüzünden aldığı darbelere rağmen hala bir kaçımızın aklında yer edinmeye çalışan bu makine 1940’ların sonunda kendine tuval olma görevini yüklenmiş ve şaşırtıcı derece de başarılı olmuş. Teknolojiye kötü bir
Devamı

Su Nakış Tutmaz Diyen Beri Gelsin: Ebru

“Ebrudaki görünen şu nukûşâta iyi bak, Şuunât-ı ilâhîdir sıfatından ayan Hak Nakş-ı sun’un pertevinden Hubb-u Rahman âşikâr, Rûyetullah sırrıdır bu müsemmâdır her varak.” Başlıkta gördüğünüz söz Mevlânâ Hazretleri’ne ithaf edilenlerden sözlerden bir tanesi. “Onun mudur yoksa değil midir?” sorusuna, kaynağını bulmamızın zorluğu nispetinde cevap veremiyorum. Girişteki dörtlük ise bu çağın ebru pîrlerinden merhum Mustafa Düzgünman’a
Devamı

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu