Tag Archives: Suriye iç savaşı

Suriye’de İç Savaşın Sonlarına Yaklaşırken

Yazılarımı takip eden değerli okurlarımın da tahmin edeceği üzere önceki yazılarımın birinde Suriye’deki kaosu ele almış ve bu sorunu Hobbes’un fikirleriyle yorumlamaya çalışmıştım. Bu yazımda ise ele alacağım konu, ülkedeki iç savaştan biraz daha farklı olarak, post-iç savaş dönemi, Suriye’nin yeniden yapılandırılması ve Türkiye’nin burada oynayabileceği roller üzerine olacak.   Öncelikle şunu belirtmek ve bu
Devamı

Rusya: Yükselen Güç (mü) – II

Suriye’nin Rusya için önemini anlamak adına Soğuk Savaş’ın başlangıç yıllarına bakmakta fayda var. 1954 yılında Batı bloğu ülkeleri Orta Doğu’da Sovyetler Birliği’nin nüfuz alanını kırmak için İngiltere önderliğinde Türkiye, Irak, İran’ı kapsayan Bağdat Paktı’nı oluşturdu. Suriye ve Mısır ise bu durumda doğal olarak Sovyetlerin etki alanına itildi. Özellikle yakın uluslararası ilişkiler tarihinin kırılma noktalarından biri
Devamı

Hobbes’un Gözleriyle Suriye’ye Bakmak

2011’in ilkbaharında başlayan Suriye’deki iç savaşta, 2017 verileri itibari ile 400 binden fazla insan hayatını kaybetti, 6 milyondan fazla insan da evinden oldu. Savaş sadece Suriye topraklarını etkilemekle kalmadı kara yolu ile Türkiye, deniz yolu ile de Ege ve Akdeniz üzerinden Avrupa’ya büyük bir göç trendinin başlamasını da tetikledi. Türkiye ve AB ilişkilerinde kritik bir
Devamı

Dünden Bugüne Suriye Krizi

Geçtiğimiz günlerde, İngiliz kabinesinin 1957 tarihli Suriye Krizi’ne yönelik yazışmaları ortaya çıktı. Rusya’nın Suriye’ye müdahalesinin konuşulduğu bugünlerde, bu belgelerin tarihin tozlu sayfalarından ayrılıp günümüze gelmesi, aslında Rusya’nın Suriye’yle olan ilişkilerini de anlamamız açısından hayati bir öneme sahip. Bu yüzden şimdi sizleri Soğuk Savaş’ın hüküm sürdüğü, darbelerin ve gizli servislerin dünyayı değiştirdiği bir döneme götüreceğim. Tarihler
Devamı

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu