Tag Archives: sultan abdülaziz

İlk Modern Darbe Girişimi: 1859 Kuleli Vak’ası

Şüphesiz ki 19. Yüzyıl, meydana gelen olaylar bakımından Osmanlı Devleti’nin en karanlık ve karmaşık dönemlerinden bir tanesi olmuştur. Özellikle yeniçerilerin tamamen kontrolden çıkması, padişahı tehdit eder hale gelmesi ve siyasi bir güç olarak görülmesi bu durumun en büyük göstergelerinden birisi olarak kabul edilebilir. 1839 da Sultan II. Mahmut tarafından, litaratüre Vaka’-i Hayriyye (Hayırlı Olay) olarak
Devamı

Kadın Padişah Müşfika Kadınefendi

ocukluğumdan beri hep merak ederdim: Neden İngiltere, Rusya gibi güçlü imparatorlukların kraliçeleri, çariçeleri olabiliyor da  Osmanlı’da olamamış diye. Sonuçta kadın yöneticilerin ülkelerin kaderi için  bir risk olmadığını kanıtlayan  Çariçe II.Yekaterina ya da Kraliçe II.Victoria gibi erkek mevkidaşlarından  daha başarılı  pek çok kraliçe, çariçe var. Bizim tarihimizdeyse harem entrikaları, valide sultan rejimleri var. Ancak çok ama çok kısa süreli de
Devamı