İnsan ilişkileri eğer bir güven ortamında gerçekleşiyorsa ilişkinin tarafları arasında karşılıklı anlayış, birbirini destekleme, yardımseverlik kendisini gösterecektir. Ancak bu ortam ve şartlar oluşmaz ise beraberinde çıkarcılık, egoizm, ikiyüzlülük gibi ilişkileri son derece olumsuz etkileyen durumlar ortaya çıkacaktır. Modern toplumların en önemli hastalıklarından biri de insanların kendilerine,  kendileri için biçtikleri bir imaj çerçevesinde bir davranış şekli
Devamı