1920’lerin Rusya’sı; devrimle kaynayan, meçhul bir geleceğe koşan doludizgin troyka…Bütün bir ülke toprağıyla, şehirleriyle, insanlarıyla ve de sanatıyla bu yabancı çağın rengine bürünüyor. Uzakdoğu’nun taygalarında çeliğin; Batı’nın büyük şehirlerinde ise kalemin, kağıdın ve kameranın savaşı sürüyor: Eski, “beyaz” Rus’a karşı devrimci, kızıl Sovyet! David Abelevich Kaufman, bilinen adıyla Dziga Vertov böyle bir atmosfere açıyor gözlerini.
Devamı