Din, toplum yapısını düzenleyen ve derinden etkileyen bir kavramdır. Bizans toplum yapısı incelendiğinde din olgusunun politik, ekonomik ve kültürel olarak ne kadar önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Hristiyan Ortodoksluğun benimsenmiş olduğu Bizans İmparatorluğu’nda dini tartışmalar devletin karşılaştığı önemli bir sorunsaldır. Tarih içinde Bizans tahtına gelen farklı imparatorların farklı dini bakış açılarıyla ülkeyi yönettikleri ve
Devamı