9.yy’ın başlarında, tahtında Şarlman’ın oturduğu Karolanj İmparatorluğu oldukça olağandışı bir hediye aldı. Farklı bir coğrafyadan, dilden ve dinden gönderilen bu hediye Frenk Kraliyet Yıllıkları’na “Isaac Iudeus de Africa cum elefanto” olarak geçirilmişti; Yahudi İshak Afrika’dan fil ile geri döndü. Hediyeler özellikle küreselleşme öncesi çağlarda gerek gönderen kişi gerekse ulaştığı kişi bağlamında anlam kazanan, diplomasinin temel
Devamı