Dünya dengelerinin en temel hususlarından biri her zaman ekonomi olmuştur. Orta Doğu’nun iki önemli ülkesi İsrail ve Türkiye ilişkileri için de temel faktör Şalom Gazetesi genel yayın yönetmeni İvo Molinas’ın da belirttiği gibi ekonomidir. 1990’lardan itibaren teneffüs edilen barış havası ekonomik gelişmelerle de pekiştirilmiştir. Bu bağlamda, ikili ilişkilerin ekonomiyle yansımasının somut örneklerine hemen tanık olamasak
Devamı