1789’da yazılan, insani özgürlüklerle ilgili temel bir sözleşme olan bu Bildirge’de, “Her insan özgür doğar ve herkes eşit haklara sahiptir.” denir. Rousseau’nun kuramlarına ve Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’ne dayanan bildirgede amaç, devrimden önceki mutlak monarşi döneminde Fransızlara verilmeyen özgürlükleri vurgulamaktı. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), o zamanlar bağımsız bir devlet olan Cenevre’de doğdu. Fransız olmamak onun için önemliydi;
Devamı