Bu yazı serisinde suçluluk duygusunu ve onunla ilgili olduğunu düşündüğüm filmleri anlamaya çalışacağız. Suçluluk duygusunun sebep olduğu melankoliden kurtulmak için suçluluktan arınmaya çalışırız. Suçlardan arınmak kendisini, başkalarını suçlamak, suçun kendi üzerinde kalan tarafından kurtulmak için işlenen suçu deterministik bir sürecin parçası olarak görmek gibi yan etkilerle gösterir. Suç işleme sürecimizin başlangıç noktasını kendimiz dışında bir
Devamı