Post-kolonyalizm, sömürgecilik döneminden kalan devletler ve toplumlar arası güç hiyerarşilerini ve bu hiyerarşinin oluşturduğu sömüren ile sömürülen ilişkilerini, yani sömürü döneminin süren etkisini inceler. Teorik yaklaşıma göre, bugün sömürge dönemi sona ermiş olmasına rağmen sömürge dönemi alışkanlıkları ve ilişkileri hala sürmektedir. Post-kolonyal süreçte, toplumsal ve politik arenada algı, inşa edilen söylemlerle yönetilerek güç hiyerarşisi kurulmaya
Devamı