Toplum sözleşmesiyle ortaya çıkan devlete tarih boyunca bir çok görev yüklenmiştir. Bunlardan ekonomik olanlar ideolojilere ve toplumların inanışlarına bağlı olarak farklılık gösterir. Yalnız, her yönetim biçiminden her ekonomik yaklaşıma kadar devletin yurttaşına karşı  değişmez temel görevleri vardır.Bunlar eğitim, sağlık, güvenlik ve adalettir. Bu seride devletin özellikle ülkemizin liberalleşmeyle ortaya koyduğu ekonomik küçülmenin artık temel görevlerini
Devamı