Gelir ile tüketim arasındaki fark olarak tanımlanan tasarruf, kavramsal olarak ele alındığında  şimdiki zamanda yapılabilecek tüketimin gelecekteki bir tarihe ertelenmesi anlamını taşımaktadır. Tüketimin geniş yer kapladığı günümüz yaşamında, bireysel tasarruflar ve ulusal tasarruflar oldukça önemlidir çünkü bireysel tasarruflar kişilerin bütçe yönetimi, finansal güvencelerinin sağlanması, yaşam boyu refahlarını en yüksek seviyeye yükseltebilmeleri ve yaşam standartlarını koruyabilmeleri
Devamı