Risk almak, hayatın doğasını oluşturan elementlerdendir. Ancak sadece girdiği yolun, sonunda onu nereye götüreceğini bilenlere iyi hizmet eder. Risk yolu, öyle bir yoldur ki onu zekânızla bezemedikçe, alın terinizle sulamadıkça ve hırsınızla donatmadıkça insana sadece zarar verir. Başka bir değişle, risk rüzgârı sadece geminin yelkenlerini şişirir ama asla yön belirlemez. Kayalıklarda parçalanmak da ihtimal dahilindedir,
Devamı