Tag Archives: Nükleer Enerji

Nükleer Güvenlik ve Metsamor

Nükleer enerji günümüz dünyasında elektrik üretmenin maliyet açısından en verimli yollarından biridir. 1789’da uranyumun keşfi ile başlayan ve 1934’de atomun parçalanması ile devam eden süreçle birlikte nükleer enerji gelişmiş ülkeler için enerji üretiminde iyi bir alternatif olmaya başlamıştır. İlk nükleer santralin 1954’te SSCB’de kurulmasıyla başlayan dünyanın nükleerleşme sürecinde SSCB’yi İngiltere, ABD ve Çin takip etti.
Devamı

Enerji Yazıları-2: Nükleerin Bedeli Ağır

Enerji Yazıları’nın ikincisi olan bu yazıda, nükleer enerji üzerinde duracağım. Şunu belirterek başlamalı; nükleer enerji yenilenebilir enerji de değil fosil yakıt enerjisi de değil. Nükleer enerji CO2 salınımına sebebiyet vermemesi bakımından fosil yakıta kıyasla çevrecilik düzleminde avantajlı konumda lâkin ürettiği enerjinin kaynağı doğada sürekli devam eden süreçlerden birinden kaynaklanmadığı için de, yenilenebilir enerji sayılamaz. Nükleer
Devamı

Bizim de Nükleerimiz Olsun-1

Uygarlıkların temeli olan enerji, onların ilerlemesini sağlayan yegane ihtiyaç; savaşlara sebep olan ve  hükümetlerin kurulup yıkılmasında etkin rol oynayan önemli bir konu. İnsanoğlu geçmişten bugüne zor doğa koşullarına enerji yoluyla karşı koyabilmiştir. Aynı işi kısa zamanda, daha az enerjiyle ve daha az malzeme kullanarak yapabilmek bir idealdir. Yıllar geçip Sanayi Devrimi’nin patlak vermesiyle, bu ihtiyaç daha
Devamı