Tag Archives: Norman

Normanlar ve Millet Kavramı

Normandiya bölgesini ünlü Normandiya Çıkarması sayesinde tarihle ilgilenen ilgilenmeyen herkes duymuştur, neresi olduğunu bilmese bile. Fakat bu bölgeye bu ismi veren Normanlar ortak milli kimliklerini uzun süre önce kaybettiklerinden pek bilinmezler. Bu yazıda İskandinavya’dan çıkıp Fransa’ya kök söktürüp İngiltere’yi fethetmiş, Güney İtalya’da ve Ortadoğu’da Müslümanlara ve Ortodokslara karşı Katoliklere liderlik etmiş ve fırtına gibi girdiği
Devamı

Magna Carta Libertatum

atandaşların özgürlüklerini belirlemekten çok, toplum güçleri arasında bir denge kuran Magna Carta, kralın sonsuz olan yetkilerini din adamları ve halk adına sınırlamıştır. Magna Carta’nın 39. maddesi, fermandaki en önemli ifadelerden biridir. Bu madde sayesinde günümüz hukuk sisteminin temelleri atılmıştır: “Özgür hiç kimse kendi benzerleri tarafından ülke kanunlarına göre yasal bir şekilde muhakeme edilip hüküm giymeden
Devamı