Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’nın güçlü kadın yazarlarından olan Nezihe Meriç, Türk hikâyeciliğinde “50 Kuşağı” olarak bilinen modernist yazarlarımızdan biridir ve sesini bu yıllarda duyurmaya başlamıştır. Babasının işi sebebiyle Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yaşadığı için gözlem birikimi fazladır. Önceleri daha çok kadın ve çocuk problemleri üzerinde dururken 1970’li yıllara gelince siyasi savrulmaların üzerine eğilmiştir ve göçle gelen kültürel
Devamı