“Rusya bir Avrasya ülkesidir.” Vladimir Vladimiroviç Putin Avrasyacılık fikri; 20.yüzyılın başlarında ortaya çıkan, temelde Rusya’nın Batı’ya ait olmadığını savunan bir görüştür. Avrasyacılığın iki önemli evresinden birisi olan “Klasik Avrasyacılık”, medeniyet tasavvurunda Asya kültürüne yakın fakat Roma-Germen kültürüne muhalif bir tablo çizmiştir. Yani bazı düşünürlerin iddia ettikleri gibi Rusya Federal Devleti’nin Roma-Germen İmparatorluğu’nun varisi olduğu tezini
Devamı