Tag Archives: Mozaik

Arap-Bizans Savaşları-X: Savaş Ötesi Etkileşim-II

Bizans ile Arapların insanı etkileşimi olarak din ve bilimin yanında en çok gözle görüleni mimarı alandaki etkileşim olmuştur. Kaynaklara göre mimarı alandaki ilk etkileşim eskilere Hz. Muhammed’in İslam öğretisini getirmeden önceki döneme dayanır. Hz. Muhammed’in 35 yaşlarında olduğu bir sırada Etiyopya’da bir kilisenin tamiri için Cidde’de bulunan bir Bizanslı mimarı malzemeleri ile birlikte Kâbe’nin tamirine
Devamı

Renkli Taşların Sanatsal Buluşması: Mozaik

Kelimelerin bir romana, boyaların bir tabloya, notaların bir senfoniye dönüşmesi gibi parçaların bütünle buluşmasında ortaya çıkan güzelliklerden birisi de minik taşların renk ve şekil kombinasyonuyla oluşturduğu mozaik yüzeylerdir. Toprağın bir parçası olduğu hâlde, zamana meydan okurmuşçasına asırlarca kendini koruyan bu sanat eserleri biçim ve renkleriyle ülkemizde milattan öncesine kadar geniş bir arşiv gibi Anadolu’nun çeşitli
Devamı

Kıbrıs’ın Çalınan Güzellikleri

UNESCO’nun eski müdür yardımcısı Lourdes Arizpe’nin tarihi eser kaçaklığına ilişkin olarak, “Tarihi eser ticareti, uyuşturucu ticaretine yalnızca ekonomik boyut anlamında değil; aynı zamanda en savunmasız olanların en çok zarar gören kimseler olmaları açısından da benzer özellikler göstermektedir.” şeklinde sarf ettiği sözler, Kıbrıs’ta yapılan yağmayı tanımlamakta ve bu yağmanın sonuçları bakımından çok iyi bir tahlil niteliği taşımaktadır.
Devamı