Tag Archives: meşruiyet

Globalleşen Kaygılar ve Türkiye’deki Müslümanlar

Muğlaklığı ve esnek içeriğinden ötürü bir hayli yoğun şekilde meşruiyet kaynağı olarak görülen “kaygı”, Orta Doğu’da birçok iktidarın şu ana kadar benimsemiş olduğu ve devlet mekanizmasına enjekte ettiği kavramlardan biridir. İsrail’in Hasbara’sından Suriye’de ordudan daha söz sahibi olan Muhaberat’a veya Irak’ta Saddam döneminde kol gezen istihbarata bakılacak olursa temelde, bir mekanizmadan ziyade bir alan olarak
Devamı

Meşru Cinayetler Cumhuriyeti

”Ölenler ile öldürülenler üzerine konuşulan bir tarihten ziyade, kalanlar ve yaşayanalar üzerine konuşan bir tarihi daha çok önemsiyorum” Hrant Dink Hrant göçüp gideli 8 yıl oldu fakat davada somut bir ilerleme yok. Bunun neden böyle olduğu konusunda yüzlerce neden sıralayabiliriz. Niyetim nedenleri sıralamak değil, asıl amaç ölümler üzerinden yükselen klasikleşmiş bir siyasi tavrı eleştirmek, tıpkı
Devamı

Direnmek Haktır!

Modern devlet sistemlerinde temelde iktidarı denetlemeye yönelik üç farklı denetim yolu vardır. Bunlardan ilki siyasî denetimdir ve parlamentolarda soru/gensoru önergeleri, meclis araştırma komisyonları, güvensizlik oylaması gibi yöntemlerle yasama organının yürütmeyi denetlemesi şeklinde karşımıza çıkar. İkinci denetim hemen hemen tüm hukuk sistemlerinde (farklı şekillerde de olsa) düzenlenen yargısal denetimdir ve bu da anayasa mahkemeleri veya çeşitli
Devamı

Siyaset Bilimine Giriş; Pols 101

Kavram 1: Güçler Ayrılığı 17 Aralık’tan günümüze bu süreçte “Güçler Ayrılığı” ilkesinin bir başka güçler ayrılığı olduğunu gördük. Yasama, yürütme ve yargı bildiğimizden daha çok ayrıymış. Bu süreçte neler yaşamadık ki? Hükümet ile cemaat bir satranç tahtasının iki ayrı safıymışçasına yaptılar hamlelerini. Belgeler çıktıkça kamuda mevkiler değişti. Sosyal devletiz elbet. Zamanı gelen yükselir, süresi dolan gider.
Devamı