Bildiğiniz gibi bir zamanlar hastalık nedeniyle alınan raporlar, devamsızlıklar için bile mazeret olarak kabul ediliyordu. Daha sonra değişiklik yapıldı ve raporların sadece sınavlar için mazeret olarak kabul edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca quiz gibi diğer puanlı aktiviteler için mazeret oluşturup oluşturmayacağı da hocaların takdirine bırakıldı. Bu yazı ise, yakını ölen biri eğer birkaç gün okula gitmese ve
Devamı