Tag Archives: matbaa

Matbaanın Gecikmesi, Osmanlı Devleti’nin Batılılaşmaya Karşı Tutumunun Göstergesi Midir?

Gutenberg’in 15’inci yüzyılda icat ettiği matbaanın Türkiye’ye  iki yüz yetmiş yıl gecikmeyle girmesi, Osmanlı devletinin Batı kaynaklı gelişmelere karşı olumsuz tutumunun bir simgesi olarak sıklıkla anılır. Osmanlı Devleti, hiç şüphesiz varlığının ve öneminin bilincinde olduğu halde, matbaa gibi önemli bir yeniliğe yüzyıllarca direnmiştir. Lale Devrinde kurulan basım evi bile Patrona Halil isyanında etkinliğini yitirecek, ve matbaa Türk toplumuna
Devamı

Göçün Getirdikleri: Osmanlı’da Matbaacılık

Matbaa, tarihi ve kültürü nesilden nesile aktarmamıza imkân sağlamıştır. “Söz uçar yazı kalır.” diye boşuna denmemiş. Tarih boyunca örnekler bize gösterir ki matbaanın kullanılmasıyla toplum yapısında gözle görülür değişiklikler olmuştur. Osmanlı’da matbaa kullanımı ise 15. yüzyılda İspanya’dan sürülen Yahudilerin ülkeye gelmesinin ardından başlamıştır. Yahudilerin zorlu göç serüveni büyük bir insanlık dramıdır. M.Ö. 586’daki Babil ve
Devamı

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu