Çağımızın yabancılaşan tekil şahısları, sosyalleşmekten korkan ve uzaklaşan, kaygılarının ve korkularının komutlarıyla yaşamını sürdürmeye çalışan özetle hımbıllaşmış insanlardır aslında. Ancak bu yabancılaşma ve hımbıllaşma insanımızın değil, ona yön veren unsurların suçudur. Uygarlaşmaya ve bunu yaparken kentleşmeye önem veren topluluklar, mekân ve kimlik sorgulamalarından ötürü aidiyet duygusunu yitirerek, güvensizleşerek ve kendini soyutlayarak başa çıkabilme yöntemleri geliştirmeye
Devamı