İnsanlık tarihi boyunca sahneye ne zaman totaliter bir rejim, ayrıştıran, farklılaştıran bir sistem çıksa mutlaka bir başkaldırı ve direniş de gelmiştir peşinden. Baskılara, haksızlığa, ötekileştirilmeye dayanamayan bir grup insan “Yer altında” yeni fikirler üretmeye başlamıştır bu zamanlarda. İnsanlık tarihi ve edebiyat tarihi bu noktada çok büyük benzerlikler gösterir. Normların dışındaki bir grup yazara göre, edebiyat
Devamı