Tag Archives: kore savaşı

Kore Savaşı’nda Bir Küçük Kız: Ayla

Kore Savaşı, Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki soğuk savaştan, ülke içinde yaşanan şiddetli çatışmalar sonucunda sıcak savaşa dönüşmüş bir çarpışmadır. Ülkenin güney ve kuzey kuvvetleri arasındaki ateşkeslerin bir türlü amacına ulaşmaması üzerine, Birleşmiş Milletler bölgeye müdahale etmekte uzlaşmış; bu uğurda 16 BM üyesi ülkenin silahlı güçleri bir araya getirilerek BM ordusu kurulmuştur. Güney Kore’yi
Devamı

Uzak Diyarlarda Mehmetçik: Kore Savaşı

Tarih boyunca üstünde birçok savaş yaşanan Kore Yarımadası’nda, yeni bir çatışmanın daha ayak sesleri duyuluyordu. 1945 yılında Japonya’nın dünya savaşından yenik olarak çıkması ve işgali altında olan Kore’den ayrılacağını taahhüt etmesinin ardından, ABD ve Sovyetler Birliği’nin üzerinde uzlaşamayacağı konulardan biri haline geldi yarımda. Savaşın hemen ardından yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması ardından orta bir yolda buluşulup
Devamı

Türkiye’nin NATO’ya Girişi ve Ödediği Bedel

kinci Dünya Savaşı sonucunda ortaya çıkan yeni düzende; dünya iki kutuba ayrılmıştır. Ülkeler, deyim yerindeyse sarkaç misali bir kutubun etkisi altına girmek zorunda kalmıştır. Kutuplardan biri salt demokrasi ve özgürlüklerin hakim olduğu Amerikan ideolojisi, diğeri ise halkların eşitliği paydasında birleşmiş SSCB önderliğindeki komünist ideolojiydi. Bu durum daha sonradan Soğuk Savaş olarak adlandırılacak olgunun temellerini atmıştır.
Devamı