Her insanda olması gereken, kimilerinin ırk, kimilerinin din, kimilerinin cinsiyet adına göz ardı ettiği insan sevgisi geçmişte ortaya çıkan ve günümüzde ortaya çıkmaya devam eden sorunların en büyük kaynağı. Türk, Alman, erkek, Sünni, Yahudi, zengin, fakir, diyerek ayrıştırdığımız Adem soyu, bugün sosyo-ekonomik statü ve sosyo-kültürel statü bakımından bölük pörçük bir yapıya kavuşmuştur. Aslında bir din,
Devamı