20. yüzyılda, merkezi haberleşme sistemlerinin kurulması insanlar arasındaki iletişimi arttırdığı gibi kitlesel tüketimi teşvik ederek üretimi canlandıran ve üretim merkezlerinin dünya kaynaklarını paylaştığı bir ekonomik düzenin kurulmasına zemin hazırlayan faktörlerden biri oldu. Çünkü artık çoğu toplum krizin pençesinden liberal ekonomi sistemine bağlanarak kaçınabileceklerini düşünüyor ve bu fikirler, merkezi haberleşme sistemi neticesinde diğer ülkelerin toplumları ile
Devamı