1880’lerdeki John Rockefeller’in Standard Oil’inden 1960’ların OPEC’ine kadar pekçok kuruluş, petrol pazarını kendi çıkarları doğrultusunda kontrol etmek, yönetmek istedi. Petrol pazarı, çok nadiren tıpkı diğer pazarlar gibi arz ve talep ilişkisi doğrultusunda hareket etti ve bugünlerde, böylesi nadir bir duruma şahitlik ediyoruz. Mesela petrol arzını ele alalım. Bir yıl önce Suudi Arabistan, OPEC’in diğer üyelerinin
Devamı