1950’ler Orta ve Doğu Avrupa için yeni bir dönemin başladığı, sancılı yıllardır. II. Dünya Savaşı sonrası Alman işgalinden kurtulan Batı Avrupalılar (Fransa, Hollanda, Belçika) liberal çizgide devam ederken, Polonya, Çekoslavkya ve Macaristan gibi ülkeler ise SSCB etkisinde sosyalist devletler olarak tarih sahnesinde yer aldılar. Fakat sosyalizmin yerleşmesi kolay olmadı bu ülkelerde (hatta 1990’lara geldiğimizde ortadan
Devamı