Tag Archives: ibn-i haldun

Çağdaş Düşüncenin Kutup Yıldızı: İbn Haldun

Kendi Semasında Tek Yıldız   Herhangi bir zamanda, herhangi bir ülkede, herhangi bir zihin tarafından yaratılmış en büyük tarih felsefesinin sahibi. Modern historiyografinin, sosyolojinin ve iktisadın öncülerinden kabul edilen 14.yy ‘ın büyük düşünürü. Kuzey Afrika’ da İbn Haldun adı sıradan insanlara bile tüm bir görkemini yansıtır. Ama Arap ülkeleri dışında kültürlü kişilerin çoğu ve çağımızın
Devamı

İbn-i Haldun ve Kürt Hareketi

ngiliz Tarihçi Arnold Joseph Toynbee şöyle tarif ediyor İbn-i Haldun’u: “Herhangi bir zamanda, herhangi bir ülkede, herhangi bir zihin tarafından yaratılmış en büyük tarih felsefesinin sahibi.” Onu bu denli meşhur kılan eseri ise Mukaddime yani 7 ciltlik “Kitâbu’l-İber”in sadece önsöz kısmıdır. Mukaddime’deki en önemli tespitlerinden biri ise yaptığı tipolojidir. İbn-i Haldun’a göre iki tür umran(toplum) vardır:
Devamı

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu