Sadece ten renginin, yaşanılan muhitin, kötü geçmişin sonuçlarının dikkate alınıp insanları kötü olmaya iten sebeplerin dikkate alınmayışı… Kişiyi önyargılara ve geçmişine göre değerlendirerek iyi yaşama hakkı elinden alınmış birçok yoksulun ve varoşun adilce(!) yargılanması sadece birkaç dakikalık karar ile… Üzerinde durmaksızın ve düşünmeksizin… Ama objektif bakabilmenin ve ayrıntılardaki gerçekliği mantık ve dikkat ile keşfetmenin ve
Devamı