Düşük öz güven, vücut görüntüsü sorunları, içinde bulunduğumuz aileye uyum sağlama çabası, her bireyin vakti zamanında uğraşmak zorunda kaldığı sorunlardır. Bu bir savaş… Benzer sorunları yaşamış olan veya yaşayan insanlar anlar beni. Hayal gücümüz geniştir, çevredekilerin herhangi bir hareketi ve sözü hakkında yüzlerce senaryo kurabiliriz. Gün geliyor kocaman, meraklı gözlerle baktığınız dünyada hayatta kalabilmeniz bile
Devamı