ngiliz Tarihçi Arnold Joseph Toynbee şöyle tarif ediyor İbn-i Haldun’u: “Herhangi bir zamanda, herhangi bir ülkede, herhangi bir zihin tarafından yaratılmış en büyük tarih felsefesinin sahibi.” Onu bu denli meşhur kılan eseri ise Mukaddime yani 7 ciltlik “Kitâbu’l-İber”in sadece önsöz kısmıdır. Mukaddime’deki en önemli tespitlerinden biri ise yaptığı tipolojidir. İbn-i Haldun’a göre iki tür umran(toplum) vardır:
Devamı