Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasında da yer aldığı gibi Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinden ne anlaşılması gerektiği ve ne anlaşıldığı farklı bir tartışma konusu ama değinmek istediğim nokta Türkiye’de hakikaten insanlar hukuka ve hukukun üstünlüğüne gerçekten inanıp güvenebiliyorlar mı? Peki yargının adil,bağımsız ve tarafsız olduğu düşünülüyor mu? Aslında cevap hepimizi üzmeye yetecek düzeyde olumsuz çünkü insanlar
Devamı