Jacques Derrida ve Gayatri Spivak 20. yüzyıl Fransız felsefesi (French Theory) ve postyapısalcılık denince Gilles Deleuze, Jacques Lacan ve Michel Foucault’nun yanı sıra akla ilk gelecek isimlerden biri de Jacques Derrida’dır. Derrida, özellikle edebi teoriye temel oluşturacak düşüncelerini yazıya dökerken çoğu zaman felsefenin sembolik dilinin dışına çıkıyor gibi gözükse de yazılarıyla hem edebiyatın hem de
Devamı