Tag Archives: fatih eren yavuz

Avrasya İmparatorluğu: Büyük Petro – I

1680’li yıllara gelinirken Rusya, Moskova merkezli feodal beylerin (boyar) ve merkezde gittikçe güçlenen bir hükümdarın kontrolündeydi. Bu yüzyılın başlarındaki Dertler Dönemi’nde coğrafik, etnik ve kültürel karakteristiğinin doğal bir sonucu olan sıkıntıları atlatmayı başarmış ve şimdi geniş bozkır halklarından oluşan büyük bir devletti. İmparatorluk, batıda Özü (Dinyeper) Nehri kıyısındaki Kiev’den doğuda Pasifik kıyılarına kadar uzanan geniş
Devamı

Cengiz’den Sonra Bozkırların Tarihi – III: Üçüncü Roma

Bu yazı serisinin omurgasını bu noktaya kadar Tatar devletleri oluşturdu. Çünkü Rus tarihinin Cengiz Han’dan sonraki yaklaşık 200 yıllık dönemecinde Tatarlar yöneten, Ruslar ise yönetilen konumundaydılar. İkinci yazıda incelediğimiz üzere, Altın Orda çökerken Rusya hâkimiyeti bayrağını, Kazan Hanlığı’na devretmişti. Kazan Hanlığı’nın zayıflama sürecine girmesi döneminde ise Altın Ordu’nun bir başka vasisi, Moskova Knezliği, gücünü artırarak
Devamı

Cengiz’den Sonra Bozkırların Tarihi – II : Kazan Hanlığı

Serinin ilk yazısı için .. … Altın Orda’nın yıkılma sürecine girdiğinde, ardında birçok ardıl devlet bırakarak tarih sahnesinden yavaşça çekildiğini ilk yazıda yazmıştık. İşte bu devletlerden biri olan Kazan Hanlığı, Altın Orda’nın parçalanma sürecinin son hükümdarı olan Uluğ Muhammed Han tarafından kurulmuştu. 1437 yılında Altın Orda tahtına geçen Uluğ Han, aynı yılda tahttan indirildi, bunun üzerine
Devamı

Cengiz’den Sonra Bozkırların Tarihi – I : Altın Orda Hanlığı

Ukrayna’dan başlayıp Rusya içlerinden Orta Asya’ya dek uzanan Tatar bozkırlarının Cengiz Han’dan sonraki hikâyesi pek bilinmez. Bugünkü Rusya’nın gücünü ve gelişimini anlamak için gerekli olan okumalardan birisi de, bozkır devletleri ve imparatorluklarının tarihi üzerine olmalı, diye düşündüm. Bu yazı dizisinde, mümkün olduğunca, bu sürecin tarihi gelişimini yazmaya çalışacağım. Altın Orda Hanlığı’nın hikayesi, 1223’te Cengiz Han’ın oğlu
Devamı

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu